Het is een lastige onderwerp maar sinds enige tijd is er in Nederland volop aandacht voor misbruik in de sport. Het is bekend dat kinderen of volwassenen misbruikt, geïntimideerd, gekleineerd of zelfs seksueel misbruikt kunnen worden.

Hoort u binnen YVG verhalen over (seksueel) misbruik of intimidatie of heeft u ook dit soort ervaringen, dan hebben wij een vertrouwenscontactpersoon als aanspreekpunt. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad, verwijst zo nodig door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon de vereniging om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag.

Naam: Ben Emans
Adres:
Telefoon:
E-mailadres:
benemans@home.nl